นโยบาย
นโยบาย

 นโยบาย

นโยบายการซื้อสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์

วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสั่งซื้อง่ายๆ

1. เลือกชุดโปรโมชั่น ที่ท่านต้องการ

2. โอนเงินค่าสินค้า มาที่ 

ธนาคาร  : กรุงเทพ

สาขา      :  ซีพี ทาวเวอร์

ประเภท   : ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 047-7-08333-1

ชื่อบัญชี    : บริษัท บีแอนด์เอฟ คอฟฟี่ จำกัด

3. แฟกซ์ หลักฐานการโอนเงิน เช่น สลิป ATM หรือ สลิปใบ Pay In มาที่ 02-115-5838 (สายตรง) ถึงฝ่ายการเงิน พร้อมระบุชื่อสินค้า  ชื่อผู้ซื้อ และที่อยู่สำคัญ หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ ระบุวัน เวลา ด้วยนะค่ะ

4. หากไม่ต้องการเข้ามารับสินค้าเอง สามารถให้เราจัดส่งให้ท่านได้ ทั่วประเทศค่ะ

5. หากภายใน 24 ชม. ท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทางเรา กรุณาโทรเข้ามาสอบถาม ที่ 02-117-2962, 095-962-6936

 

สั่งซื้อด้วย E-mail

มีขั้นตอนดังนี้

1.             ส่ง Email พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อไปยัง cc1.billioncoffee@gmail.com

2.             เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน  24  ชั่วโมง

หมายเหตุ : เวลาทำการของการตอบ E-mail (วันจันทร์ เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข  02-117-2962 หรือ 095-962-6936 เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้

หมายเหตุ : เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ วันจันทร์ เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

-          ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

-          ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ ขั้นต่ำ  100  บาท  หรือ  10% ของราคาสินค้า

-          บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้ส่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-117-2962, 095-962-6936 หรือ E-mail :cc1.billioncoffee@gmail.com

 

 

 

 

 

นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่องทางการชำระเงิน

1. เงินสด : ที่บริษัท บีแอนด์เอฟ คอฟฟี่ จำกัด

2.โอนเงิน : ผ่านธนาคาร ในนาม บริษัท บีแอนด์เอฟ คอฟฟี่ จำกัด
                * โอนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

 

3 .ชำระด้วยบัตรเครดิต

การผ่อนชำระ

การผ่อนชำระกับ อิออน : อัตราดอกเบี้ย และเดือน ตามเงื่อนไขเจ้าของบัตร      

การผ่อนชำระกับ บัตรกสิกรไทย : ดอกเบี้ย 0% นาน 3-10 เดือน (เฉพราะรุ่นเครื่องชงกาแฟ,เครื่องบดกาแฟ)         

การผ่อนชำระกับ กรุงศรี เฟริสช้อย : อัตราดอกเบี้ย และเดือน ตามเงื่อนไขเจ้าของบัตร

ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใด ช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

1.             ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข  02-115-5838

2.             ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น Scan ของใบโอนเงิน , print screen ของหน้า จอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน ( Internet Banking ) ถึง cc1.billioncoffee@gmail.com

โดยระบุหมายเลขสั่งซื้อ (XX-XX-XXXX)มาด้วย

 

เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-117-2962, 095-962-6936 ภายในวันและเวลาทำการ

 

 

 

 

นโยบายการคืนเงิน

   กรณีลูกค้าขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าและมีส่วนต่างค่าสินค้า ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้โดยดำเนินการดังนี้
    1.แจ้งขอคืนเงิน ในขั้นตอนการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยแนบหลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงินมาพร้อมสินค้า
    2.ภายหลังร้านค้าตรวจสอบสินค้าเรียบร้อย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าโดยมีรายละเอียดในการคืนเงินให้กับลูกค้าดังนี้  

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการคืนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ

ชำระเงินสดเมื่อส่งมอบ

โอนเข้าบัญชี

 7 - 15 วันทำการ

หรือ

ตามรอบโอนเงิน ทุกวันที่ 7 ,15 และ 27 ของเดือน (อย่างใด อย่างหนึ่ง) 

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต

โอนเข้าบัญชี

 7 - 15 วันทำการ

หรือ

ตามรอบโอนเงิน ทุกวันที่ 7 ,15 และ 27 ของเดือน (อย่างใด อย่างหนึ่ง) 

ธนาณัติ

โอนเข้าบัญชี

 7 - 15 วันทำการ

หรือ

ตามรอบโอนเงิน ทุกวันที่ 7 ,15 และ 27 ของเดือน (อย่างใด อย่างหนึ่ง) 

 

 กรณีโอนเข้าบัญชี  ลูกค้าต้องสำเนาหน้าบัญชีแนบพร้อมหลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)

 

 

 

 

 

นโยบายการคืนสินค้า / เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

-                   กรุณาติดต่อบริษัท เพื่อคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

-                   ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)

-                   สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

-                   เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ในการเปลี่ยนคืนสินค้า กรุณาติดต่อกลับ

ช่องทางการคืนสินค้า                          

Call Center : 02-117-2962, 095-962-6936

Fax             : 02-115-5838

Email          : cc1.billioncoffee@gmail.com

Showroom

 

เงื่อนไขและนโยบายการเปลี่ยนสินค้า

         1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหรือคืนเงิน ที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วทุกกรณี (จึงขอให้ลูกค้า ตรวจสอบรายละเอียด รายการสั่งซื้อให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ)

            2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนสินค้าใหม่ /คืนสินค้า / คืนเงิน หากพบว่า ความผิดปกติ หรือ ความเสียหาย ทั้งจากการผลิต และการจัดส่ง หรือกรณีอื่นๆ ทุกกรณีเกิดกับอะไหล่บางชิ้นซึ่งเมื่อเปลี่ยนแล้วเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทฯ จะรับผิดชอบเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนั้นให้ฟรี

             3. แต่หากกรณีสินค้าใหม่เสียหายจนไม่สามารถแก้ไขได้ จากการจัดส่งของบริษัทฯ หรือผู้แทนที่รับมอบหมาย บริษัทฯ ยินดีทำการเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้าในเวลาที่ เหมาะสม

             4. การเปลี่ยนสินค้ากรณีชำรุด เสียหาย จากการจัดส่ง ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบทันทีเมื่อได้รับสินค้า หรือภายใน 24 ชั่วโมง และต้องถ่ายรูป รวมถึงนำส่งสินค้า พร้อมกล่อง และ อุปกรณ์ครบชุดที่ต้องการเปลี่ยนส่งให้บริษัทฯ ภายใน 3 วันหลังจากการแจ้งเรื่อง

             5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหากไม่มีการแจ้งในเวลาที่กำหนด และไม่นำส่งสินค้าคืนบริษัทฯ ภายใน 3 วัน รวมถึง กล่อง และอุปกรณ์ไม่ครบ

             6. ระยะเวลาการพิจารณาเปลี่ยนสินค้าใหม่ ประมาณ 2-3 เดือน

*** ในกรณีพบว่าสินค้าถูกใช้งานเป็นเวลานาน เกินที่กำหนด หรือเกิดจากความเสียหายของผู้ใช้งานเอง ทางบริษัท ฯ จะพิจารณาสินค้า และขอสงวนสิทธิ์รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี***

 

 

 

 

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

-          บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

-          บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป

-          เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง E-mail

ช่องทางการจัดส่ง / รับสินค้า

โดย ขนส่ง SCG
โดย วินมอเตอร์ไซด์
โดย ลูกค้ามารับสินค้าเอง ที่บริษัท

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า-              

 

     
บริการขนส่งพัสดุเอกชน (SCG  EXPRESS)

ทางบริษัทจะมีการส่งพัสดุและสินค้า ตามรอบรถวันที่กำหนด ซึ่งในแต่ละพื้นจะมีการส่งสินค้าและพัสดุเป็นโซนภูมิภาค ดังนั้น Rateราคาตามที่แจ้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามเงื่อนไข ของผู้จัดส่งนั้น

 

ราคาพัสดุในประเทศไทย ( ธรรมดา )


Service (ประเภทบริการ)

Bangkok
Next Day

Upcountry
Next Day

Packaging Material


  Package (ประเภทพัสดุ)


ส่งกรุงเทพวันถัดไป

ส่งต่างจังหวัดวันถัดไป

ค่ากล่อง

   Envelope / Mini

(Max 1 kg. L+W+H < 40 cm.


  30


45

 
FREE / 5

   Seal Bag / S

(Max 5 kg. L+W+H < 60 cm.

 
60


80

 
FREE / 10

   S +

(Max 5 kg. L+W+H < 75 cm. 

 
85


100

 
15

   M

(Max 10 kg. L+W+H < 90 cm.

 
100


115

 
20

   M+

(Max 15 kg. L+W+H < 105 cm. 

 
140


155


25

   L

(Max 15 kg. L+W+H < 120 cm.

 
185


205


30

   XL

(Max 20 kg. L+W+H < 150 cm. 


290


330

 
-

   Over Size

(Max25 kg. L+W+H < 200 cm. 


380


420

 
-

  

นโยบายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.billioncoffee.com มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ อยู่ในระยะเวลาประกัน (ตามเงื่อนไขของสินค้า แต่ละชนิด ) เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

ช่องทางสอบถามการรับประกันสินค้า                           

Call Center : 02-117-2962, 095-962-6936

Fax             : 02-115-5838

Email          : cc1.billioncoffee@gmail.com

Showroom

เมื่อบริษัทได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้ว และตรวจสอบพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการ ดังนี้

1.ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม

2.ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน

3.ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

1.สินค้าหมดประกัน

2.ไม่มี Void ของทางบริษัท

3.Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด

4.สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด

5.สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข

 

 

 

 

 

นโยบายการให้บริการหลังการขาย 

1. การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำกับทางร้านสามารถติดต่อได้ที่

  - cc1.billionCoffee@gmail.com  หรือ

  - Customer Service โทรศัพท์ 02-117-2962

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

   เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า คำร้องเรียนที่แจ้งผ่านมาทางร้าน จะได้รับการวิเคราะห์  ดำเนินการแก้ไข และปกปิดเป็นความลับ ทางร้านมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

   1.1. ท่านสามารถร้องเรียนมายังร้านค้าผ่านช่องทางดังนี้

       ช่องทางที่ 1 ส่งจดหมายทาง email : cc1.billioncoffee@gmail.com

       ช่องทางที่ 2 แจ้งคำร้องเรียนทางโทรศัพท์ 02-117-2962 หรือ โทรสาร 02-115-5838

    2.2 ระบุปัญหาที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจนและรายละเอียดผู้แจ้งร้องเรียนเพื่อการติดต่อกลับจากทางร้าน

    2.3 คำร้องเรียนของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ

    2.4 คำร้องเรียนได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ไข ทางร้านจะแจ้งผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน 7 - 15 วันทำการ (แล้วแต่เคสปัญหา)

 

 

  

นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )

www.billioncoffee.com  ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.billioncoffee.com 

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.billioncoffee.com  ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ โดยส่งอีเมล์มาที่ cc1.billioncoffee@gmail.com

เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล ดังนี้

1) วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ

3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

4) ประเภทของการสืบค้น

5) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ  ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

 

www.billioncoffee.com  อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่าง ๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น  เราอาจใช้ระบบ คุกกี้ ” (kookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ คุกกี้นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซด์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

-          หมายเลขไอพี (IP Address)

-          ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง

-          Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม

-          เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)

-          เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.billioncoffee.com  นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและนำไปใช้เพื่อเป็นการออกแบบสินค้าหรือบริการต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

-          ชื่อ-นามสกุล

-          ที่อยู่

-          ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร

-          ฯลฯ (โปรดระบุ)

 

ให้กับเว็บไซต์เรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่เว็บไซด์เราแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการตอบโต้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.billioncoffee.com  จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1)ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ

2)ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยในการเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง

3)การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.billioncoffee.com  อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยจ้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาลหรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

 

เว็บไซต์ www.billioncoffee.com  อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.billioncoffee.com  ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.billioncoffee.com  ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน

 อย่างไรก็ตามในกรรีที่เว็บไซต์ www.billioncoffee.com  เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ www.billioncoffee.com  อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.billioncoffee.com  จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.billioncoffee.com  มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

 

Policy เรื่องของ E-mail

1)ขออนุญาตเก็บอีเมล์ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ

Ex1

ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เช่น การแจ้งสถานการณ์สั่งซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้น โดยทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสาร ดังกล่าวไม่เกิน 5 วัน ทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน  โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร ทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน

2) การขออนุญาตยกเลิกการรับข่าวสาร  ( กรุณากรอกข้อมูลแนบท้าย บทความ)   

                                          

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.billioncoffee.com  จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

 www.billioncoffee.com  ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

www.billioncoffee.com  ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.billioncoffee.com  ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง www.billioncoffee.com  และส่งมาได้ที่ ที่อยู่ของ www.billioncoffee.com 

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

E-mail address : E-mail ของ www.billioncoffee.com 

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.billioncoffee.com 

โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้ โปรดคลิก ที่นี่  cc1.billioncoffee@gmail.com

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง

 

สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development

44/100 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000

แผนที่ ?: (http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=64&L=1)

Tel (+66) 025475959-61

E-mail : e-commerce@dbd.go.th

 

 

 

 

นโยบายคุ้มครองสิทธิลำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

(Child & Youth Right Protection Policy):

   เว็บไซต์ ของเรา www.billioncoffee.com  ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชน ดังนั้นสินค้าที่เราคัดเลือกมาจำหน่ายบนเว็บไซต์ นอกจากเราจะพยายามคัดกรองสินค้าที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับเพศและวัย แล้ว เรายังได้กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นผู้เยาว์และเยาวชน ดังนี้

   1. สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ โดยพื้นฐานจะเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับ กลุ่มลูกค้าตั้งแต่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป และ/หรือ กลุ่มลูกค้าผู้มีอายุครบในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงจะสามารถสั่งซื้อได้

   2. แม้ว่าสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเราในบางประเภท บางชนิด หรือ บางรายการ อาจจะได้รับการระบุบนสลากกำกับสินค้าว่า เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่มอายุ ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 15 ปี ที่กำหนดในข้อ 1 แต่ ตัวลูกค้ามีอายุไม่ถึงเกณฑ์ ที่กำหนดบนเว็บไซต์ของเรา ก็ไม่สามารถจะสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ได้

   3. การสั่งซื้อสินค้าโดยลูกค้าที่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์ ผ่านเว็บไซต์ของเรา อาจได้รับการอนุญาติให้กระทำได้ เว้นแต่ในกรณีที่ ลูกค้าที่เป็นเด็กและเยาวชน นั้น แม้ว่า อายุและเงื่อนไขจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งข้อ 1 และ 2 แต่มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จะต้องมีจดหมายรับรองว่า ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมายืนยัน ความรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ของเด็กและเยาวชนในปกครอง ว่าได้รับความเห็นชอบ หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ปกครองสละสิทธิในการเรียกร้องความรับผิดชอบใดใดจากทางเว็บไซต์ของเรา หากถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือ หากเกิดความเสียหายใดใดขึ้น

   หากผู้ปกครองสามารถยอมรับเงื่อนไขข้างต้นได้ เพื่อสั่งซื้อสินค้าให้กับเด็กและเยาวชนในปกครองของท่าน ท่านสามารถจัดส่งจดหมายรับรองของผู้ปกครองมาได้ โดยส่งมาทางอีเมล์ ที่ cc1.billioncoffee@gmail.com

   4. เราไม่รับผิดชอบใดใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก กรณีที่ เด็ก เยาวชน หรือ บุตรหลานในปกครองของท่าน มีพฤติกรรมในเชิงทุจริต หรือ แอบอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ ปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ปลอมแปลงข้อมูลส่วนตัว ปลอมแปลงอายุ แอบอ้างข้อมูลผู้ปกครอง นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ได้แก่ นำข้อมูลบัตรประชาชน นำข้อมูลบัตรเครดิต ของ ผู้ปกครอง บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ มาใช้ในการกระทำธุรกรรมเพื่อสั่งซื้อสินค้า

   5. มาตรฐานทางจริยธรรมในการประกาศสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสาร :

เว็บไซต์ ของเรา neofreshthai.com จะหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการโฆษณาสินค้าที่ไม่เหมาะสมหรือเกินจริงสำหรับเด็กและผู้เยาว์ และจะหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ เนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

   หาก ท่านพบเห็น ข้อมูล ข่าวสาร การโฆษณา หรือ เนื้อหาใด ที่ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งให้ทางเราทราบ เราจะแจ้งให้ทาง ผู้ดูแลระบบ หรือ เว็บมาสเตอร์ ของเรา ดำเนินการลบ เนื้อหา โฆษณา หรือ หน้าเว็บเพจ ที่ไม่เหมาะสม นั้น ๆ ออกไป โดยท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ : cc1.billioncoffee@gmail.com

 

 

 

  

แนวปฎิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

เว็บไซต์  www.billioncoffee.com  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1.เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

2.เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

3.เราได้ใช้ซอฟแวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ ยี่ห้อ Symantec Endpoint Protection รุ่น Version :11.0.2010.25 โดยมีความถี่ในการ Update อย่างน้อยทุกสัปดาห์ ( ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 08.30 – 09.00 น.)

4.เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

5.เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟแวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

6.เราได้ทำการ Update เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ

7.ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซด์เรา ท่านสามารถติดต่อเรา บุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ cc1.billioncoffee@gmail.com หรือ โทร 02-117-2962